Fixinela, 500 ml

1.75 

Vysoko účinný tekutý čistiaci prostriedok obsahujúci anorganickú kyselinu a účinné tenzidy.

10 na sklade

Katalógové číslo: C010R781 Kategórie: , , , , Značiek: , , , ,

Popis

Slúži na čistenie veľmi znečistených plôch v potravinárskom priemysle, na odstraňovanie vodného kameňa a ďalších usadenín, na čistenie keramických obkladov, vaní, umývadiel, WC mís, podláh, skla zdravotníckych a výrobných zariadení, tankov, výrobných miestností.

Fixinela má vysoký čistiaci účinok, vniká do usadenín a rýchlo ich uvoľňuje z povrchu
Zloženie: 5-15% kyselina fosforečná

Upozornenia:

  • H315 Dráždi kožu
  • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí

Bezpečnostné upozornenia:

  • P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.
  • P280 Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít.
  • P302 + P352 Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
  • P332 + P313 Ak podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.
  • P305 + P351 + P338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P337 + P313 Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.
  • P501 Odstráňte obsah a obal v zbernom mieste nebezpečného odpadu.

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Fixinela, 500 ml”

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *