O nás

Prevádzkovateľ:
CLEANsatisfied, s.r.o.
Kvetná 16
821 08 Bratislava
IČO: 52 069 087
Zapísaná v Obchodnom reg. Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 133240/B

Sme tu pre vás kedykoľvek budete potrebovať poradiť s objednávkou alebo budete mať akékoľvek otázky. Napísať nám môžete cez kontaktný formulár, napísať na môžete na Facebooku alebo Instagrame.

V prípade akýchkoľvek otázok nám môžete kontaktovať aj na čísle +421 940 654 564.

Spôsoby platby

Ako môžete platiť za objednávky? U nás môžete využiť niekoľko spôsobov platieb avšak všetky druhy platieb nemusia byť dostupné pre všetky druhy tovarov. Pri platbe sa vám zobrazia len tie spôsoby platby, ktoré sú povolené pre vami zvolené produkty v košíku.

Presné podmienky nájdete aj v našich Podmienkach nákupu na diaľku.

Číslo účtu: SK91 7500 0000 0040 2665 2320. Ako variabilný symbol použite číslo objednávky.

Zaplatiť môžete aj platobnou kartou, je to najjednoduchší a najrýchlejší spôsob ako zaplatiť za objednávky. Na príjem platieb kartou používame službu Stripe.

Nákup môžete zaplatiť aj pohodlne cez službu PayPal platobnou kartou alebo cez váš účet PayPal prípadne inkasom z vášho bežného účtu. Pri platbe cez PayPal je účtovaný príplatok, ktorého výšku sa dozviete pri vytvorení objednávky.

Zaplatiť môžete aj pri prevzatí tovaru. Pri tomto spôsobe platby však vzhľadom na administratívnu náročnosť účtuje poplatok 5 €.

Dôležité dokumenty

Dôležité dokumenty, ktoré súvisia s vytvorením objednávky, platbou aj reklamáciou, či vrátením tovaru.

Obchodné podmienky nákupu na diaľku upravujú všetky vaše a naše práva a povinnosti v rámci nákupu, reklamácií, či vrátenia tovaru.

Reklamácie

Reklamácie, sťažnosti a riešenie sporov

Podať reklamáciu môžete aj písomne na našu adresu. Jednoduchšie je však prípadnú reklamáciu alebo sťažnosť podať priamo online. Po prihlásení sa do vášho účtu viete zadať reklamáciu rýchlejšie a jednoduchšie.

Prípadné spory je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. V takom prípade môžete kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia či spor riešiť online prostredníctvom na to určenej platformy. Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov nájdete Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Než pristúpite k mimosúdnemu riešeniu sporu, odporúčame, vám však riešiť vzniknutú situáciu najskôr s nami.